WITAMY NA STRONIE WOPR BIAŁOBRZEGI

,

, , ,

Zakup skutera wodnego z platformą ratowniczą dla Powiatowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Białobrzegach dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 24 940 zł oraz pożyczki, w kwocie 24 940 zł. Całkowity koszt inwestycji 56 995 zł

, , ,

O nas

Celem Białobrzeskiego WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia w wodach śródlądowych m.in. odkryte pływalnie, kąpieliska itp.

Białobrzeskie WOPR swoje cele realizuje poprzez organizowanie wodnej służby ratowniczej w tym drużyn oraz patroli. Współdziałanie z organami administracji samorządowej oraz instytucjami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego.

Dodatkowo prowadzimy zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół na temat "bezpiecznego przebywania na terenie przywodnym"

Terenem naszego działania jest akwen rzeki Pilicy z przyległościami od miejscowości Tomczyce do Białej Góry.

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów obejmują wszystkie szkoły w powiecie białobrzeskim.

 

Copyright © 2009 by WOPR Białobrzegi
Wszystkie prawa zastrzeżone.